งานแถลงข่าว โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

งานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย”
โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

 

18 เมษายน 2557 ณ โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงผนึกหน่วยงานภาครัฐ 9 หน่วยงาน ดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สู่ประเทศศูนย์กลางแฟชั่นของอาเซียน ประเดิมจัด “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กับหน่วยงานร่วม อาทิ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำนักพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย และสมาคมรองเท้าไทย เป็นต้น ตลอดจนจัดแสดง นิทรรศการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการหลากหลายตราสินค้าสัญชาติไทย จากทั้ง 3 อุตสาหกรรม กว่า 20 แบรนด์ อาทิ เช่น Ferrani, Sea Star, Leather, Devy, Patnasilp เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับชม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.